als het stil was – songwriting

Demo

Songwriting: Als het stil was – tekst & muziek: Muriel Kloek

Er was een tijd dat het moeilijk was in mijn leven met weinig rust in mijn ziel. Alles deed pijn en ik wist niet goed waar de uitweg was. Toen ik deze periode goeddeels ontgroeid was en de ruis gestild, kon ik deze song maken. Het is de enige song waarvoor ik eerst de tekst, en pas een jaar later de melodie voor heb geschreven.

Als het stil was in mijn hoofd, wat dacht ik dan?
Als het stil was in mijn hoofd, wat zei ik dan?
Zouden woorden diep van binnen, zich dan vormen tot de zinnen,
die ik nu niet zeggen kan?

Als het stil was in mijn hoofd, wat voeld’ik dan?
Als het stil was in mijn hoofd, wat deed ik dan?
Zette ik stappen, zou ik groeten, zou ik de wereld gaan ontmoeten,
die ik nu zo vrezen kan?

Als het stil was in mijn hoofd, dan dacht ik al die lijnen,
die nu in het niets verdwijnen, en strak mijn hart omsnoeren.
dan zei ik al die schrammen, die nu mijn tong verlammen,
en – stil – geen ziel beroeren.

Ik weende dikke tranen dan, voor hen die ik verloor,
ik brulde en ik vloekte dan, voor onrecht dat bevroor.
Ik brak servies, ik brak mijn stem, mijn haren uit mijn hoofd,
in wanhoop over leegte, die pijn en schram verdooft.

Als het stil was in mijn hoofd,
Als het stil was in mijn hoofd,
dan opende ik mijn hart, dan had ik niet de kille ruis,
die nu mij hart verwart.

Dan duwde ik je weg, en zei je mijn gebreken:
“ik ben maar mens, ik zal je kwetsen, liefde zal zich wreken”.
Liet je dan weer dichterbij, deelde mijn woeste dromen,
en viel in slaap tegen jou aan, die wereld, laat maar komen.

Als het stil was in mijn hoofd,
Als het stil was in mijn hoofd,
dan schreef ik nu geen brief, dan stond ik op, keek recht vooruit en zei:
“wereld, heb mij lief”.